Home  |   Download Font  
 

24 eJs otjeee Meje eee_ee SNex eee|

Nefeee eee_eeSx ejeee_ kso 24 eJs eee_eeSx

eee_ee eNee

DejeJr_e eee_ee eNee eee_ee esNeeSx Deee_kees_ eek_ kjs

" ee enx Ssee ejesNej |tx, ees otj e|rx, fekJ |r j|ee |tx?" fee_ee| 23:23

eee_ee eNee exs 24 eJs kr eees Neeer otjeee eee_ee kr efNeee |n, ees eeje esx e|er ekej kr |n> Feke kee_ Dee 12, 1983 es ez |De e=e ejesNej es eeF_ [r. er. Se. foeekje kes eee_ee kjes kes ez e Ne er kes Gees kr Deose foee ees fk JtJs eeoee ks eeseesx kes ejesNej kr ese kes =eexJs>

Dee otfeee ks eejesx Denj es 24 eJs Neees eee_ee eNee kes efefoe 2000 es eeoe eese eek_ kjs, eee_ee Ne eee| eees |se otjeee kjes |nx> |eejs ejesNej Fe ee| esx Dfe_e kr eee Neees |j Sk eee_ee kes eNee=e oses |n Denj otjeee ks Meje =eeees Neeeesx ks erNee exs eӵekej kjes |n> otjeee ks Meje ees Deee_ke_ |es j|e |n, eef*eeex kr exee |r Fekr eNee|r |n>

ee Dee JtJs |S |nx? Dee ks feS eee_ee kjes |se |e |n> fker er eee ej 91 44 24937722 ej fker foe k|rx es er |es eek_ kjsx>

Reach out to those millions who are in need

Denj eeekejr ks feS,

ere =eeeee |n eee_ee eNee
16, [r. er. Se. foeekje jes[, eneF_ 600 028 eeje
Jsereese: (91-44) 44600600
ese:(91-44) 24936988
F_ ene : prayertower@jesuscalls.org
 

Set As Default Homepage Share With A Friend Your Comments    

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.