Home  |   Download Font  
 

eee_ee Denj ejeee_ kso

Nefeee eee_eeSx ejeee_ kso 24 eJs eee_eeSx

eee_ee eNee

DejeJr_e eee_ee eNee eee_ee esNeeSx Deee_kees_ eek_ kjs
ejeee_ kso

 
"|s eeFees, |e e|sx eeAeees |nx, fk ees rk eee e|rx eees, Ge kes eeAeeDes, keejesx kes {e{e oes, fe=e_eesx kes exeeees, e=e kr Desj e|eereee foeeDes> eeNeeee, kesF_ fker es =ejeF_ ks =eoes =ejeF_ e kjs, ej eoe eeeF_ kjes ej eej j|es Deee esx Denj e=e es er eeeF_ |r kr esJe kjes"> 1 feeeerfkeesx 5:14,15

Counselling services e|ex ej Dee ks erNee kr eeee ks feS ejeee_ Denj eee_eeSx, |eejs eee_ee eeseDesx es ee ekes |nx> Dee eee_ee SxNe ejeee_ ks feS eee_ee eeseDexs kes e=e| De =ees es jee ks De =ees ek eek_ kj ekes |nx (|j Sk ejeee_ kso ks eee feee kes eexe erfeS)>

Desk eese |j foe eee_ee SNex Deer eeee es BJkeje eees ks feS Dees |nx Denj Desk eese Fe esNekeF_ ks feS ee*er |n> e=e Dee ejeee_ kso esx DeSx e=e DNee kB Ge eeseesx ks eef*eeesx kes ees fe|esxes Deer_Neeoesx kes eee fkS |nx>

fee eejesx esx |eejs eee_ee eNeesx kee_je |nx Ne|ex |eejs ejeee_ kso er kee_ kjes |nx> eeje esx eneeF_, e=eF_, foer, enxeJek, fekoje=eeo, feNese[e, eojn, =enxeetj Denj kese=eetj Denj kese=et (}er exke), fexeeej, JesjesJes, kee[e, eoe et ks, fe[er DeJsfeee Denj keseeeetj eesfeee esx |nx>

Denj eeekejr ks feS,

ere =eeeee |n eee_ee eNee
16, [r. er. Se. foeekje jes[, eneF_ 600 028 eeje
Jsereese: (91-44) 44600600
ese:(91-44) 24936988
F_ ene : prayertower@jesuscalls.org

Set As Default Homepage Share With A Friend Your Comments    

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.