Home  |   Download Font  
 

De esNekeF_eesx kr e|eeee kjee

"foee kjes, ees e|sx er foee eeSee"> etke 6:38

e=e ere =eeeee esNekeF_ Defe_k z e es kJ ke DeeNe kj j|e ee e=e ejesNej es eeF_. [r. er Se. foeekje es =eee fkee kr Ne| De esNekeF_eesx kr e|eeee kjs> ees er oee fees Ge esx oxeeexe kes oses kes k|e> Gekr Deee kes eeee kjes kr Nee| es D=e ere =eeeee |n esNekeF_ De esNekeF_eesx kr e|eeee kjer |n> ee ejesNej Fe esNekeF_ kr eer DeNeekeeDesx kes Dee enes e|eefeeesx kr oee ks Meje etfe_ kj j|s |n>

|e De esNekeF_ kr e|eeee kjes esx e ksNee ejesNej ks esNekeF_ kr e|eeee kj j|sx |nx ej |e |eejs eeF_eesx ks efe Dees eej kes er oee_es |nxx> |eejr e|r eee_ee |n fk ejesNej eer esNekeF_eesx kr e|eeee kjxs Denj Fe exeej kes Ge ks feS eneej kjes esx e|eeee kjs>.


"esNee ej es Deje |esee |n">


Set As Default Homepage Share With A Friend Your Comments    

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.