Home  |   Download Font  
 

ee esNekeF_

ee esNekeF_

eee_ee feNesoe

ef|eeDesx ks feS ejeee_

eNee er[r ks feS ejeee_

Deee_ke_

erNee kr eeeeesx

feee_ee ks =eejs esx

ee esfNekeF_

"|s e=e efj}ee kjesNeeees Denj =eesAe es o=es |S eeseexs esjs eee DeDes, enx e|sx fNe}eee otxee"> eer 11:28

ee Dee Neeke |n? ee Dee eesk es ejs |nx?

Dee |e kes ee fee ekes |nx Denj |e Dee ks feS eee_ee kjsxesx> foeekje efjNeej ks eese Denj eee_ee eeseee ees eee_ee eNee esx esNeeje |nx, Fe eee_ee feNesoeesx ks feS eee_ee kjes |nx Denj eeeer_ z e es Deee_kees_x kes JtJs |S eeseexs ks erNee exs eees |nxn> |e Ge ekej ks Sk eNee|r kes Deeks feS eee kjes esx Deeo eses |nx> eNeer eeek =e|e fe|eses DeerNee_o eee fkee Nes Fe ekej feeer |n, "enxes [e. [r. er. Se. foeekje kes eee_ee kjes ks feS enxes eee_ee feNesoe esee> esjr eener ekNes es erf[e er> exnes Geks ejrj kr Nesoee kreerjee kes eeAeeee Denj eeF_ foeekje es eAes eje Gej esee fk esjs eener ez j exeeF_ eee kjsxer>

|eejs ee eee kjes ks kB |r eee esx, ejesNej ks Dee| es G|eses exeeF_ eee kr> Geks eee_eeDesx es esjs fee eener kes F_Nejre exeeF_ foeeF_> ejesNej ks efe |es"> Denj......

enes Dee Gej foS eS eNee|r kes e{sx, Dee er Deee_ke_ kes ee ekes |nx Denj Deekss =eesAe SNex oe es BJkeje eee kj ekes |nx> Dee Dexser, efee, f|or Denj of*eer eeeeDesx esx fee ekes |nx> eeF_ foeekje ks efjNeej e=e eee_ee GeNe esx eee eses ks feS ose ks fee fee eeeesx esx ee fNeose esx eees |nx, e=e fNeNeje kes F_ ene ee ese ks Meje esee eeee |n> Nes Geks feS eee_ee kjes |nx>

Dee |r Dee |e kes fefeS> Dee ks e=e eeesx kes eeseere jee eeesee Denj Geks feS eee_ee kr eeeser> Dee eeesx kes eres foS eS ees ej ese ekes |nx>

 

eek_ kjs:

ere =eeeee |n
16, [r. er. Se. foeekje jes[, eneeF_ - 600028, eeje.
otjeee : (91-44) 24616161
ese : (91-44) 24936988
F_ ene : prayers@jesuscalls.org
 

Set As Default Homepage Share With A Friend Your Comments    

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.