Home  |   Download Font  
 

=eeesx ke e=e

 

"ere es k|e, =eeekesx kes esjs eee Dees oes" Denj G|sx eee e kjes, eexsfk Nee_ ke jee Sseesx |r ke |n>"(eer 19:14)

ere =eeeee |n =eeesx ke e=e Sk fNeese e=e |nx ees Se. ks .er es oeNerx k*ee ek e{es Neeeesx =eeesx ks feS |n> =eeesx kes BesJr Dee es |r Defӵek erNee eres ks feS G|sx eeeesx, k|efeeex Denj eeJkesx ks Meje fef*ee fkee eeee |nx> Gekr Sses efJ kjes |n fk Nes ejesNej ks feS fee erNee erS e=efk e| oJ exeej =eeesx kes Dees eee kes =ej=eeo kjes esx eeefee kjee |nx> Dej Dee Dees =eeesx kes er Fe keees_x es eee Gees Denj otejs =eeesx es oeser =eeees ee|es |nx, ees G|sx =eeesx ks e=e esfeS ees |j efeNeej 3 =ees ere =eeeee |n eeexe esx Deeesfee |eser |n>

DeesNeees eJeeDesx kes Besf[S ee


Denj eeekejr ks feS,

kesDef[_esJj - FNesJe,
16, [r. er. Se. foeekje jes[,
eneeF_ - 600 028, eeje
otjeee : (91-44) 24616161
ese : (91-44) 24936988
F_ ese : webmaster@jesuscalls.org

Set As Default Homepage Share With A Friend Your Comments    

Copyright 2018 Jesus Calls. All rights reserved.