Home  |   Download Font  
 

ere =eeeee |n eee_ee e|eseNe

e|eseNe kJ=e Deer_Neeo eeeSx eNee eeeSx kerfeee ks eeeS
eNee|r e|eefeees es eeekee e|eseNe ke Deeesee eee_ee feNesoe

e|eeer es eeekee

 
"et e|esNee ks |ee esx Sk eeseeeeee ekJ Denj Dees ejesNej kr |eser exs jeeekJ |jser"> eeeee| 62:3

e=e er eeF_. foeekje ke efjNeej Sk e|j esx eNese kjee |nx e=e Ne|ex e|eefeeexsx ks feS eee ke Deeesee fkee eeee |n> [e eee foeekje ejesNej ks fNeese Neee kes eees |n Denj |j Sk ks eee Nefeee z e es feees |nx Denj Geks feS eee_ee kjes |nx>

 
ee Dee e|eeer |n? Dej e|rx, ees e|eeer =efeS Denj Deere kes eeFS>


Denj Dfek eeekejr ks feS,

ere =eeeee |n
16, [r. er. Se. foeekje jes[, eneeF_ - 600028, eeje
otjeee : (91-44) 24955555
ese : (91-44) 24936988
F_ ese : campaigns@jesuscalls.org
  

Set As Default Homepage Share With A Friend Your Comments    

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.