Home  |   Download Font  
 

exeeekesx ks feees |se

"osees, e| ee |r eer Denj eees|j =eee |n fk eeF_ eese Deee esx fees j|sx>" (eee exf|ee 133:1)

e=e er ere =eeeee |n eee_ee e|eseNe ke Deeesee fkee eeee |n e=e |eejesx eese ejesNej ks Neee kes eees ks feS Dees |nx> Nes foeekje efjNeej es eee_ee kjes ks feS =e|e FBk |eses |nx> Fe =eee kes eee esx jekj foeekje efjNeej Gekr Deee kr etfe_ kjes ks feS,


eesk ee ks feS e=e er eee feeee |n Gees Nefeee z e es feekj Geks feS eee_ee kjes |nx> ejesNej er ker Fe eeseesx ks fNeNeee kes eB e|rx eeAees Denj ees er Geess feekj eee_ee kjks eees |nx, Geks eee_ee kes ejesNej eees |nx Denj Deee_ke_ kjes |nx>


Dej Dee foeekje efjNeej es feeee ee|es |nxx ees eek_ kjs:


eseej - e=erk fjesee
16, [r. er. Se. foeekje jes[, eneeF_ - 600 028, eeje
otjeee : (91-44) 24616161  ese:(91-44) 24936988
F_ ene :prm@jesuscalls.org
ee eee_ kr etfe_ krfeS

Set As Default Homepage Share With A Friend Your Comments    

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.